مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد المپیاد

 

جلسه: ۵۵۵ | تاریخ تصویب: ۲۰ بهمن ۱۳۸۳ | تاریخ ابلاغ: ۱۰ اسفند ۱۳۸۳ | شماره مصوبه: ۱۳۹۴

تعمیم مزایای برگزیدگان المپیاد فیزیک به اعضای تیم نجوم سمپاد

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۵۵۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۰ به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش (نامه شماره ۲۳۲۴۱ /۱۴۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۷) تعمیم مزایای برگزیدگان المپیاد فیزیک به اعضای تیم نجوم سمپاد را به این شرح تصویب کرد: تعداد دانش‌آموزان المپیادی تیم نجوم که به سبب عضویت در تیم‌های المپیاد علمی دانش‌آموزی می‌توانند بدون شرکت در آزمون سراسری گروه آزمایشی ذی‌ربط در رشته و دانشگاه مورد نظرشان پذیرفته شوند همچون المپیاد فیزیک ۱۰ نفر می‌باشد. این مصوبه از سال ۱۳۸۴ لازم‌الاجراست و ظرفیت پذیرش در مورد این دانش‌آموزان برای سال‌های ۸۲ و ۸۳ حداکثر به تعداد حایزین مدال طلای کشوری رشته فیزیک است که با انتخاب سازمان استعدادهای درخشان از طریق باشگاه دانش پژوهان جوان معرفی می‌شوند.

 

جلسه: ۵۴۷ |  تاریخ تصویب: ۱۴ مهر ۱۳۸۳  |  تاریخ ابلاغ: ۳ آبان ۱۳۸۳  |  شماره مصوبه: ۱۳۷۸

افزایش سهمیه ورودی دانش‌آموزان المپیادی به دانشگاه‌ها

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۵۷۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۱۴ به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش (نامه شماره ۵۵۹۵۶ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۵ دفتر رییس جمهور) افزایش سهمیه ورودی دانش آموزان المپیادی به دانشگاه‌ها را به این شرح تصویب کرد: تعداد دانش‌آموزانی که به سبب عضویت در تیم‌های المپیاد علمی دانش‌آموزی می‌توانند بدون شرکت در آزمون سراسری گروه آزمایشی ذی‌ربط در رشته و دانشگاه مورد نظرشان پذیرفته شوند از ۹ نفر در المپیاد ریاضی، ۷ نفر در المپیاد فیزیک و ۶ نفر در هر یک از المپیادهای زیست‌شناسی، شیمی و رایانه به ۱۲ نفر در المپیاد ریاضی، ۱۰ نفر در المپیاد فیزیک و ۸ نفر در هر یک از المپیادهای زیست‌شناسی، شیمی و رایانه افزایش یابد. همچنین تعداد دانش‌آموزانی که می‌توانند از طریق شرکت در المپیاد ادبی در رشته ادبیات فارسی دانشگاه مورد نظرشان ادامه تحصیل دهند به ۱۲ نفر از رشته علوم انسانی و معارف اسلامی و ۶ نفر از سایر رشته‌ها (جمعاً ۱۸ نفر) افزایش یابد.

 

جلسه: ۴۴۱ |  تاریخ تصویب: ۲۱ اردی‌بهشت ۱۳۷۸  |  تاریخ ابلاغ: ۱۶ خرداد ۱۳۷۸  |  شماره مصوبه: ۱۱۲۲

تعمیم معافیت اعضای المپیاد ادبی از آزمون سراسری دانشگاه‌‏ها به سه نفر از دانش‏‌آموزان سایر رشته‌ها که در المپیاد ادبی برگزیده می‏‌شوند

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۴۹۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۱، به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش (نامه شماره ۱۶۳۹۱ /۱۴۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۲۰) موضوع تعمیم معافیت اعضای المپیاد ادبی از آزمون سراسری دانشگاه‏‌ها به سه نفر از دانش‏‌آموزان سایر رشته‏‌ها که در المپیاد ادبی برگزیده می‏‌شوند و در این رشته ادامه تحصیل می‏‌دهند مشروط به این‌که نمره آنان از نمره نفر ششم دانش‏‌آموزان برگزیده رشته ادبیات و علوم انسانی کمتر نباشد را تصویب کرد.

 

جلسه: ۴۴۱ |  تاریخ تصویب: ۲۱ اردی‌بهشت ۱۳۷۸  |  تاریخ ابلاغ: ۱۶ خرداد ۱۳۷۸  |  شماره مصوبه: ۱۱۲۲

معافیت دانش‏‌آموزان برگزیده المپیادهای ادبیات فارسی و زیست‏‌شناسی از شرکت در آزمون‏‌سراسری

پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش (نامه شماره ۱۸۳۸۲/۱۴۰ مورخ ۱۳۷۰/۰۸/۱۱) درباره معافیت ۱۲ نفر از دانش‏‌آموزان برگزیده المپیاد ادبیات فارسی و زیست‏‌شناسی از شرکت در آزمون سراسری مطرح و به شرح زیر به تصویب رسید: «هر سال، تعداد شش نفر از دانش‏‌آموزان برگزیده المپیاد ادبیات فارسی، بدون شرکت در آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم‏‌انسانی، صرفاً در رشته ادبیات فارسی در دانشگاه مورد نظرشان پذیرفته می‏‌شوند. هر سال، تعداد شش نفر از دانش‏‌آموزان رشته علوم‏‌تجربی، برگزیده جهت شرکت در المپیادهای جهانی زیست‏‌شناسی، بدون شرکت در آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم‏‌تجربی در رشته و دانشگاه مورد نظرشان پذیرفته می‏‌شوند.»

 

جلسه: ۲۷۲ |  تاریخ تصویب: ۱۵ بهمن ۱۳۷۰  |  تاریخ ابلاغ: ۲۰ بهمن ۱۳۷۰ |  شماره مصوبه: ۶۲۹

پذیرش دانش‌‏آموزان برگزیده جهت شرکت در المپیاد شیمی و کامپیوتر در دانشگاه‌ها بدون شرکت در آزمون سراسری

بنابه پیشنهاد وزیرمحترم آموزش وپرورش تصویب گردید شش نفر دانش‌آموزان رشته ریاضی فیزیک، برگزیده جهت شرکت در المپیاد کامپیوتر و 6 نفر دانش آموزان برگزیده جهت شرکت در المپیاد شیمی بدون شرکت در آزمون گروه آزمایشی ریاضی فیزیک در رشته و دانشگاه مورد نظرشان پذیرفته شوند. چنانچه دانش‌آموزان برگزیده المپیاد شیمی در رشته علوم تجربی تحصیل می‌کنند ، بدون شرکت در آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی در رشته و دانشگاه مورد نظرشان پذیرفته خواهند شد.

 

جلسه: ۲۶۸ |  تاریخ تصویب: ۱۰ دی ۱۳۷۰  |  تاریخ ابلاغ: ۱۷ دی ۱۳۷۰  |  شماره مصوبه: ۶۲۱

موافقت با افزایش تعداد دانش‏آموزان ممتازی که به علت شرکت در المپیاد ریاضی از شرکت در آزمون سراسری گروه فنی و مهندسی معاف می‏شوند

بنابه پیشنهاد وزیرمحترم آموزش وپرورش باافزایش تعداد شش نفربه 9 نفر از دانش آموزان ممتازی که بعلت شرکت در المپیاد ریاضی از شرکت درآزمون سراسری گروه فنی ومهندسی معاف می شوند موافقت بعمل آمد.

 

جلسه: ۱۷۷ |  تاریخ تصویب: ۲۰ دی  ۱۳۶۷  |  تاریخ ابلاغ: ۵ بهمن ۱۳۶۷  |  شماره مصوبه: ۳۸۶

تعمیم مصوبه شماره ۱۸۰۸ / دش مورخ ۲۲ مهر ۱۳۶۷ شورای عالی به دانش‌‏آموزان ممتازی که در المپیاد فیزیک شرکت می‌‏نمایند.

بنا به‌ پیشنهاد وزیر محترم‌ آموزش‌ و پرورش‌ تصویب‌ گردید که‌ مصوبه‌ معافیت‌ از شرکت‌ در آزمون‌ سراسر گروه‌ آزمایشی‌ ریاضی‌ و فنی‌ دانشگاه‌ها که‌ در حق‌ دانش‌آموزان‌ ممتازی‌ که‌ در المپیاد ریاضی‌ شرکت‌ می‌نمایند برقرار گردیده‌ به‌ دانش‌آموزان‌ ممتازی‌ که‌ در المپیاد فیزیک‌ شرکت‌ خواهند نمود نیز تعمیم‌ داده‌ شود.